آدرس : تهران، ابتدای جاده دماوند، بعد از سه راه اتحاد، شماره 208، شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا

تلفن دفتر مرکزی : 73452255

فکس : 77335220


مشاهده وب سایت