چنانچه فرايند ثبت درخواست عضويت در انجمن را طي نموده و كد رهگيري دريافت نموده ايد به منظور رصد وضعيت فرايند عضويت در انجمن واردكنندگان خودرو ايران كد رهگيري خود را در باكس ذيل وارد نماييد: