۱۳۹۸/۰۲/۲۸

اطلاعیه انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص نخریدن گواهی اسقاط

به كليه شركتهاي واردكننده خودرو از آنجاييكه ستاد سوخت طي برنامه ريزي خاص و خارج از حوزه قوانين و مقررات اقدام به ايجاد انحصار مطلق در بازار تامين گواهي اسقاط با الزام واردكنندگان به خريد اسقاط از اتحاديه اسقاط كنندگان خودرو كرده اند موضوع ضمن طرح با معاون پارلماني وزير محترم راه و همچنين كليه نهادهاي نظارتي مطرح و در دست بررسي است لذا تا اطلاع ثانوي از خريد هرگونه گواهي اسقاط از بازار انحصاري خودداري فرماييد مراتب در اسرع وقت به آگاهي خواهد رسيد انجمن واردكنندگان خودرو ايران

بازگشت به بخش اخبار