بر اساس آخرین تصمیم گیری‌ها خودرو‌هایی که تا ۱۶ مرداد به گمرک وارد شده بودند در صورت استفاده از ارز دولتی و سیستم بانکی امکان ترخیص برای آن‌ها فراهم شده بود، ولی با پیگیری‌های متعدد تاریخ این بخشنامه را تا ۱۵ دی ماه افزایش دادیم.

رئیس کل گمرک ایران گفت: بر اساس آخرین تصمیم گیری‌ها خودرو‌هایی که تا ۱۶ مرداد به گمرک وارد شده بودند در صورت استفاده از ارز دولتی و سیستم بانکی امکان ترخیص برای آن‌ها فراهم شده بود، ولی با پیگیری‌های متعدد تاریخ این بخشنامه را تا ۱۵ دی ماه افزایش دادیم.

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا ، مهدی میراشرفی با بیان اینکه تفویض اختیارات گمرک ایران به استان‌ها حتی در سطح رئیس کل برای مقابله با تحریم‌ها و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در حال انجام است، گفت: بر اساس آخرین تصمیم گیری‌ها خودرو‌هایی که تا ۱۶ مرداد به گمرک وارد شده بودند در صورت استفاده از ارز دولتی و سیستم بانکی امکان ترخیص برای آن‌ها فراهم شده بود، ولی با پیگیری‌های متعدد تاریخ این بخشنامه را تا ۱۵ دی ماه افزایش دادیم.

وی اظهار کرد: با نشست و پیگیری‌های مختلف با سازمان‌های همجوار مثل وزارت صمت با استانی شدن ثبت سفارش موافقت شد. تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا در زمینه رفع مشکلات اقدامات لازم را انجام دهیم.وی افزود: گمرکات اجرایی باید هماهنگی داشته باشند تا قانون و مقررات را به صورت موثق به شکلی که به نفع مردم تمام شود، تفسیر کنند.

میراشرفی با اشاره به اینکه از همه ظرفیت‌های موجود برای تفسیر قانون به نفع مردم استفاده می‌کنیم، عنوان کرد: شاید برخی دستگاه‌ها با گمرک هماهنگ نباشند و سازمان‌های ذیربط مجوزدهنده در گمرک حضور نداشته باشند، بنابراین باید هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و گمرکات استان‌ها و هماهنگی استان‌ها با گمرک ایران ارتقاء پیدا کند.

وی با اشاره به تدابیر اندیشیده شده در گمرک ایران برای مقابله با تحریم‌ها بیان کرد: تفویض اختیارات گمرک ایران به استان‌ها حتی اختیارات رئیس کل از جمله این اقدامات است تا خدمات بهتری در شرایط تحریم به مردم ارائه شود.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به تفویض اختیارات مختلف به گمرکات استان‌ها از جمله انبار اختصاصی یادآور شد: شناسایی تولیدکنندگان استانی و در اختیار قرار دادن کالا‌های مورد نیاز به آن‌ها و همچنین تعیین ارزش کالا‌ها در استان‌ها از ابتدای سال آینده از جمله برنامه‌های پیش بینی شده برای تسهیل خدمات رسانی به مردم است.

میراشرفی اضافه کرد: هماهنگی سازمان‌های استانی با گمرک خوزستان از جمله مهمترین دستورکار‌های جلسه کمیسیون توسعه صادرات خوزستان با حضور استاندار بود.وی با تأکید بر لزوم هماهنگی گمرک ایران با سازمان‌های ذیربط گفت: با نشست و پیگیری‌های مختلف با سازمان‌های همجوار مثل وزارت صمت با استانی شدن ثبت سفارش موافقت شد.

رئیس کل گمرک ایران عنوان کرد: با امکان ماده ۴۵ قانون کاری انجام می‌دهیم که کالا‌های ثبت سفارشی که گروه کالایی آن عوض نشده را ترخیص کنیم.میراشرفی خبر داد: بر اساس آخرین تصمیم گیری‌ها خودرو‌هایی که تا ۱۶ مرداد به گمرک واصل شده بودند در صورت استفاده از ارز دولتی و سیستم بانکی امکان ترخیص برای آن‌ها فراهم شده بود، ولی با پیگیری‌های متعدد تاریخ این بخشنامه را تا ۱۵ دی ماه افزایش دادیم.

وی خاطر نشان کرد: در خصوص خودرو‌هایی که در اماکن گمرکی متوقف هستند نیز پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم