این انجمن براین باور است اقتصاد کشور بدون در نظر گرفتن سلایق و نیازهای آحاد مردم هرگز نخواهد توانست به پویایی لازم دست پیدا کند. لذا این انجمن علی رغم ممنوعیت وضع شده برای واردات خودرو …

انجمن واردکنندگان خودروی کشور به عنوان سربازان بخش خصوصی در جبهه اقتصادی و با نظر به سهم و اثر خود دربازار خودروی کشور به عنوان اصلی ترین اهرم برای افزایش کیفی محصولات تولیدی داخلی، زمینه سازی حضور شرکتهای تولید کننده خارجی با هدف تجارت و تولید در راستای افزایش رضایتمندی آحاد جامعه در استفاده از محصولات ایمن، به روز و با کیفیت در صنعت خودرو، ضمن اعلام تبعیت و استقبال از منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری(زید عزه) در دیدار با اعضای محترم هیئت دولت و ورود مقام عالی ریاست محترم جمهوری به حل معضلات این بخش اقتصادی، آمادگی خویش را جهت هماهنگی و تعامل با دولت محترم جمهوری اسلامی به منظور غلبه بر مشکلات ایجاد شده به ویژه در حوزه خودروی وارداتی و رفع نابسامانی از این بازار اعلام می دارد.
در همین راستا این انجمن براین باور است اقتصاد کشور بدون در نظر گرفتن سلایق و نیازهای آحاد مردم هرگز نخواهد توانست به پویایی لازم دست پیدا کند. لذا این انجمن علی رغم ممنوعیت وضع شده برای واردات خودرو که خسارات فراوانی را برای شرکت های خصوصی واردکننده خودرو به بار آورده است، آمادگی خود را برای همراهی با دولت در وضعیت خاص فعلی به منظور ایجاد وحدت رویه اقتصادی و برون رفت از این شرایط اعلام نموده و تاکید دارد وارد کنندگان در حال بسترسازی لازم برای تولید همزمان خودروهای خارجی در کشور و تلاش برای حفظ ارتباط با شرکت های بین المللی هستند که می تواند فرصت لازم برای حفظ موقعیتهای شغلی و گردش اقتصادی موجود در این عرصه را فراهم سازد و این مهم نیازمند حمایت همه جانبه دولت محترم از بخش خصوصی خواهد بود.
لذا انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان یک تشکل مدنی ضمن اعلام برائت از عده ای سودجو که با انجام تخلف ضمن برهم زدن امنیت روانی و اقتصادی موجب لکه دار شدن نام و اعتبار سایر تجار پاکدست شده اند اعلام میدارد؛ در شرایط سخت و بحرانی ناشی از تحریمهای ناجوانمردانه خارجی تمام همت خود را برای توسعه کسب و کارداخلی و حفظ اشتغال ایجاد شده در این بنگاههای اقتصادی ضمن صیانت از اصول حرفه ایی تجارت به کار خواهد گرفت.