ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي موضوع: ارزش خودرو هاي سواري RENAULT سال ۲۰۱۵ با سلام و احترام در اجراي تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسات شماره ۵۱۸ مورخ ۵/۹/۹۲ و ۵۲۶ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ و ۵۲۹ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ كميته مشترك گمرك ايران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع […]

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي
موضوع: ارزش خودرو هاي سواري RENAULT سال ۲۰۱۵
با سلام و احترام
در اجراي تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسات شماره ۵۱۸ مورخ ۵/۹/۹۲ و ۵۲۶ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ و ۵۲۹ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ كميته مشترك گمرك ايران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع خودرو هاي سواري RENAULT سال ۲۰۱۵ ساخت كشورهاي كره – اسپانيا – تركيه و فرانسه به نمايندگي شركت نگين خودرو به شرح جدول زير ارسال ميگردد. خواهشمند است دستور فرماييد ارزشگذاري سواري وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.

رسول كوهستاني پژوه
مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

gomrok

برای دانلود فایلها باید ابتدا وارد سایت شوید.