ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي موضوع: ارسال پرايس ليست ماشين آلات راهسازي HAMM , VOGELE , WIRTGEN سال ۲۰۱۵ با سلام و احترام در اجراي تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۵۸ مورخ ۲۳/۱۰/۹۳ كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پيوست دو برگ پرايس […]

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارسال پرايس ليست ماشين آلات راهسازي HAMM , VOGELE , WIRTGEN سال ۲۰۱۵

با سلام و احترام
در اجراي تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۵۸ مورخ ۲۳/۱۰/۹۳ كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پيوست دو برگ پرايس انواع ماشين آلات راهسازي HAMM , VOGELE , WIRTGEN سال ۲۰۱۵ ساخت آلمان به نمايندگي شركت ويرتگن قشم ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري ماشين آلات راهسازي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.

خداكرم اسكندري
مديركل دفتر بررسي و تعيين ارزش

برای دانلود فایلها باید ابتدا وارد سایت شوید.