ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي موضوع:اصلاحيه ارزش خودروهاي HYUNDAI سال ۲۰۱۵ با سلام و احترام پيرو بخشنامه شماره ۱۱۱۷۲/۴۹۰۲/۲۰۶/۲۴/۲۱ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۳ ودر اجراي تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۳۸ مورخ ۱۳/۳/۹۳ كميته مشترك گمرك جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت ، معدن ، تجارت به پيوست يك برگ […]

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي
موضوع:اصلاحيه ارزش خودروهاي HYUNDAI سال ۲۰۱۵
با سلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره ۱۱۱۷۲/۴۹۰۲/۲۰۶/۲۴/۲۱ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۳ ودر اجراي تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۳۸ مورخ ۱۳/۳/۹۳ كميته مشترك گمرك جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت ، معدن ، تجارت به پيوست يك برگ ارزش اصلاحيه انواع مدل سواريهاي HYUNDAI سال ۲۰۱۵ ساخت كره جنوبي به نمايندگي شركت آسان موتور ارسال ميگردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري خودروهاي سواري وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد.
رسول كوهستاني پزوه
مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

برای دانلود فایلها باید ابتدا وارد سایت شوید.