ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي موضوع: اعلام ارزش سواريهاي ALFAROMEO مدل ۲۰۱۵ با سلام و احترام در اجراي تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۵۸ مورخ ۱۶/۱۰/۹۳ كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع سواري هاي ALFAROMEO مدل ۲۰۱۵ ساخت ايتاليا به نمايندگي شركت […]

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: اعلام ارزش سواريهاي ALFAROMEO مدل ۲۰۱۵

با سلام و احترام

در اجراي تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۵۸ مورخ ۱۶/۱۰/۹۳ كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع سواري هاي ALFAROMEO مدل ۲۰۱۵ ساخت ايتاليا به نمايندگي شركت آلفا موتور به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواريهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد.

 

CPT Freight Port

(Euro)

FOB Italian

(Euro)

Model Description Item
۱۲۱۰۰ ۶۰۰ ۱۱۵۰۰ Alfa Romeo Mito 1.4 135HP MT آلفا رومئو ميتو ۱
۱۳۰۵۰ ۶۰۰ ۱۲۴۵۰ Alfa Romeo Mito 1.4 135HP AT آلفا رومئو ميتو ۲
۱۳۲۵۰ ۶۰۰ ۱۲۶۵۰ Alfa Romeo Mito 1.4 170HP MT آلفا رومئو ميتو ۳
۱۳۸۵۰ ۶۰۰ ۱۳۲۵۰ Alfa Romeo Mito 1.4 170HP AT آلفا رومئو ميتو ۴
۱۵۱۰۰ ۷۰۰ ۱۴۴۰۰ Alfa Romeo Giulietta 1.4 170HP MT آلفا رومئو جوليتا ۵
۱۹۴۳۰ ۷۰۰ ۱۸۷۳۰ Alfa Romeo Giulietta 1.75 240HP AT آلفا رومئو جوليتا ۶
۶۳۳۶۰ ۷۰۰ ۶۲۶۰۰ Alfa Romeo 4C 1.75 240HP AT 4C آلفا رومئو ۷

 

خداكرم اسكندري

مديركل دفتر بررسي و تعيين ارزش

برای دانلود فایلها باید ابتدا وارد سایت شوید.