ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي موضوع: اعلام ارزش سواريهاي Kia كره جنوبي مدل ۲۰۱۵ با سلام و احترام پيرو بخشنامه شماره ۱۱۱۴۷/۴۸۸۲/۲۰۶/۲۴/۲۰ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۳ در اجراي تبصره ۶ قانون خودرو و ضمن بررسي مجدد براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۵۸ مورخ ۱۶/۱۰/۹۳كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش CBU […]

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: اعلام ارزش سواريهاي Kia كره جنوبي مدل ۲۰۱۵

با سلام و احترام

پيرو بخشنامه شماره ۱۱۱۴۷/۴۸۸۲/۲۰۶/۲۴/۲۰ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۳ در اجراي تبصره ۶ قانون خودرو و ضمن بررسي مجدد براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۵۸ مورخ ۱۶/۱۰/۹۳كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش CBU انواع سواريهاي kia مدل ۲۰۱۵ساخت كره جنوبي به نمايندگي شركت اطلس خودرو به شرح ذيل ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواري وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده و با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد . ضمنا ارزشهاي اعلامي مذكور از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي باشد.

 

 

خداكرم اسكندري

مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 

 

C&F bandarabbas(USD) Freight(USD) FOB(USD) MODEL DESCRIPTION
۲۱۵۴۰ ۸۶۰ ۲۰۶۸۰ Optima 2400cc A/T
۲۷۴۹۵ ۱۰۳۰ ۲۶۴۶۵ SORENTO 2400cc A/T
۱۱۰۰۰ ۵۷۰ ۱۰۴۳۰ Picanto 1200cc A/T
۲۰۹۰۰ ۹۲۰ ۱۹۹۸۰ Sportage SLS2000cc A/T
۲۱۱۰۰ ۹۲۰ ۲۰۱۸۰ Sportage SL2400cc A/T

 

 

برای دانلود فایلها باید ابتدا وارد سایت شوید.