ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي موضوع: اعلام ارزش سواري هاي OPEL مدل ۲۰۱۵   با سلام و احترام در اجراي تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۶۳ مورخ ۶/۱۲/۹۳ كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع مدل سواري هاي OPEL مدل ۲۰۱۵ ساخت آلمان […]

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: اعلام ارزش سواري هاي OPEL مدل ۲۰۱۵

 

با سلام و احترام

در اجراي تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۶۳ مورخ ۶/۱۲/۹۳ كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع مدل سواري هاي OPEL مدل ۲۰۱۵ ساخت آلمان به نمايندگي شركت توان خودرو جي به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواري هاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.

 

 

Price(FOB) (Euro) Model Description
۱۲۳۰۰ ۲۰۱۵ Opel Corsa 1.4L M/T
۱۳۸۶۰ ۲۰۱۵ Opel Corsa 1.4L A/T
۱۶۹۵۰ ۲۰۱۵ Opel Astra notch Back 1.4L turbo A/T
۱۶۶۴۰ ۲۰۱۵ Opel Astra hatch Back 1.4L turbo A/T
۱۷۸۵۰ ۲۰۱۵ Opel Astra hatch Back 1.6L turbo A/T
۱۸۳۰۰ ۲۰۱۵ Opel Astra notch Back 1.6L turbo A/T

 

 

خداكرم اسكندري

مديركل دفتر بررسي و تعيين ارزش

برای دانلود فایلها باید ابتدا وارد سایت شوید.