متن: ناظرين محترم گمركات استانها مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل موضوع : تمديد مهلت اعتبار خروج موقت وسائط نقليه غير موتوري (تريلر و نيمه تريلر) فاقد شماره نيروي انتظامي باسلام و احترام پيرو بخشنامه شماره رديف ۴۶۵مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۳ موضوع مهلت اعتبار پروانه هاي خروج موقت وسايط نقليه غير موتوري (تريلر و نيمه […]

متن: ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع : تمديد مهلت اعتبار خروج موقت وسائط نقليه غير موتوري (تريلر و نيمه تريلر) فاقد شماره نيروي انتظامي

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره رديف ۴۶۵مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۳ موضوع مهلت اعتبار پروانه هاي خروج موقت وسايط نقليه غير موتوري (تريلر و نيمه تريلر) فاقد شماره نيروي انتظامي متقاضي انجام تشريفات ياد شده بدين وسيله اعلام مي دارد:
انجام تشريفات خروج موقت وسايط نقليه غير موتوري فاقد شماره نيروي انتظامي از پايان خرداد ماه سال جاري مندرج در بخشنامه فوق الاشاره، به مدت شش ماه (تا پايان آذر ماه ۹۴) بارعايت مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است. وفق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي و فراهم شدن امكان انطباق و كنترل دقيق كالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمب شماره دار به قسمتهاي مختلف وسايط نقليه موصوف و درج شماره هاي پلمب هاي پيش گفت در اظهارنامه و پروانه خروج موقت همراه با ذكر مشخصات كامل كالاي مورد اظهار در ظهرنويسي اقدام شود.خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به ابلاغ مراتب فوق به گمركات و واحدهاي تابعه و نظارت بر حسن اجراي دقيق آن با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه اقدام نمايند.

برای دانلود فایلها باید ابتدا وارد سایت شوید.