واردات خودرو در ۸ ماهه سال ۹۳ منتشر شد ،در اين گزارش تغييرات ماه به ماه تعداد كل واردات و ارزش دلاري خودروهاي سواري نسبت به ماه مشابه سال قبل مورد بررسي قرار گرفته است و در دومين گزارش ۱۰ مدل خودرو با بيشترين تعداد واردات طي هفت ماه ابتدايي سالجاري آورده شده اند.

واردات خودرو در ۸ ماهه سال ۹۳ منتشر شد ،در اين گزارش تغييرات ماه به ماه تعداد كل واردات و ارزش دلاري خودروهاي سواري نسبت به ماه مشابه سال قبل مورد بررسي قرار گرفته است و در دومين گزارش ۱۰ مدل خودرو با بيشترين تعداد واردات طي هفت ماه ابتدايي سالجاري آورده شده اند.

برای دانلود فایلها باید ابتدا وارد سایت شوید.