لیست خودرو های سواری مجاز برای واردات در سال ۱۳۹۴: http://sabtaresh.tpo.ir/sys/rpts00ListMachinesImport.asp

لیست خودرو های سواری مجاز برای واردات در سال ۱۳۹۴:

http://sabtaresh.tpo.ir/sys/rpts00ListMachinesImport.asp

برای دانلود فایلها باید ابتدا وارد سایت شوید.