با سلام و احترام
پيرو بخشنامه صادره شماره ۲۲۱۲۲۲/۷۴۰۲/۲۰۶/۲۴/۴۹۹ – ۳/۱۲/۹۳ كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پيوست يك برگ تصويرنامه ثبتي شماره ۲۰۹۸۶۲-۴/۱۱/۹۳ شركت فاميلي موتور در خصوص نحوه تشخيص خودروهاي سواري هوندا آكورد مبني بر اينكه براي خودروهاي توليد آمريكاو كانادا كاراكتر اول تا سوم فرمت شماره شاسي (VIN) سواري مذكور ۱HG و براي خودروي مونتاژ چين كاراكتر اول تا سوم فرمت شماره شاسي (VIN) سواري مذكور LUC مي باشد ، ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند در ارزشگذاري سواري هاي وارداتي مربوطه با توجه به ارزشهاي اعلام شده در بخشنامه فوق الاشاره با رعايت ساير مقررات اقدام لازم مبذول دارند.

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: نحوه تشخيص خودروهاي سواري HONDA ACCORD ساخت آمريكا و ساخت(مونتاژ) چين

با سلام و احترام
پيرو بخشنامه صادره شماره ۲۲۱۲۲۲/۷۴۰۲/۲۰۶/۲۴/۴۹۹ – ۳/۱۲/۹۳ كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پيوست يك برگ تصويرنامه ثبتي شماره ۲۰۹۸۶۲-۴/۱۱/۹۳ شركت فاميلي موتور در خصوص نحوه تشخيص خودروهاي سواري هوندا آكورد مبني بر اينكه براي خودروهاي توليد آمريكاو كانادا كاراكتر اول تا سوم فرمت شماره شاسي (VIN) سواري مذكور ۱HG و براي خودروي مونتاژ چين كاراكتر اول تا سوم فرمت شماره شاسي (VIN) سواري مذكور LUC مي باشد ، ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند در ارزشگذاري سواري هاي وارداتي مربوطه با توجه به ارزشهاي اعلام شده در بخشنامه فوق الاشاره با رعايت ساير مقررات اقدام لازم مبذول دارند./منبع

برای دانلود فایلها باید ابتدا وارد سایت شوید.