گمرک، اطلاعات خودروهای ترخیص شده از محل شش هزار و ۴۸۱ مورد ثبت سفارش غیر قانونی به مراجع ذیربط با عنایت به دستور رییس جمهوری را بر اساس بخشنامه ای ارسال کرد.


گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه اطلاعات خودروهای ترخیص شده از محل ثبت سفارش های غیر قانونی را ابلاغ و بر جلوگیری از ترخیص خودروهای باقیمانده پرونده مذکور در گمرکات تاکید کرد.
به گزارش خودروکار، گمرک  جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات خودروهای ترخیص شده از محل شش هزار و ۴۸۱  مورد ثبت سفارش غیر قانونی به مراجع ذیربط با عنایت به دستور رییس جمهوری را بر اساس بخشنامه ای ارسال کرد.

برای دانلود فایلها باید ابتدا وارد سایت شوید.