۱۳۹۵/۱۲/۰۷

برگزاری اولین دوره آشنایی با رویه تأیید نوع خودرو

برگزاری اولین دوره آشنایی با رویه تأیید نوع خودرو

در راستای اجرایی شدن اهداف انجمن واردکنندگان خودرو و با توجه به درخواستهای مکرر اعضاء درخصوص افزایش آگاهی های کارشناسان مربوط به موضوع استاندارد خودرو در شرکتهای عضو، کمیته فنی و استاندارد انجمن اقدام به برگزاری دوره های آموزشی همولوگیشن نمود که با توجه به محدودیت کلاسهای آموزشی و تعداد متقاضیان این دوره ها در همین سطح مجدداً تکرار خواهد شد.

سر فصلهای دوره های ارائه شده که با حضور ۱۷ نفر از شرکتهای افرا موتور، ایرتویا، آرتاتاک موتور، نگین خودرو، معین موتور، سانیار تجارت وحید و کوشا خودرو نگین در روزهای چهار شنبه ۴ اسفند و پنج شنبه ۵ اسفند ماه برگزار گردید به شرح ذیل می باشد:

  1. آشنایی با اصلاحات و تعاریف انواع خودروهای جاده ای
  2. چگونگی اجرای استانداردها با دیدگاه حقوقی
  3. پلاک شناسایی خودرو
  4. آشنایی با تأیید نوع خودرو
  5. آشنایی با E/e مارک خوانی
  6. کارگاه آموزشی تأیید نوع خودرو
  7. بازرسی فیزیکی خودرو

بازگشت به بخش اخبار