۱۳۹۸/۰۹/۳۰

در گمرکات ایران چه خبر است!!!؟؟؟

با خودروهای مردم  وزارت صمت چه خواهد کرد؟

پیرو گزارش ناصحیح  شماره  ۲۴۵۱۱۷/ ۶۰ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸ جناب آقای نیارکی معاون محترم وزیر صمت بدینوسیله آخرین وضعیت خودروهای سواری ترخیص شده پس از اجرای مصوبۀ ۱۳۷۱۶۱‏/ت ۵۶۰۲۳ ه مورخ ۱۶‏/۱۰‏/۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه مربوطه و همچنین خودروهای سواری موجود در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و گمرکات کشور را که هنوز نسبت به ترخیص آنها اقدام نشده است، به شرح زیر اعلام  می گردد.

  • در اجرای تصویب نامۀ شمارۀ ۱۳۷۱۶۱‏/ت۵۶۰۲۳ ه مورخ ۱۶‏/۱۰‏/۱۳۹۷ هیأت وزیران و اصلاحیه مربوطه طی تصویب نامۀ شمارۀ ۱۸۴۷۲‏/ت۵۶۵۴۶ ه مورخ ۲۱‏/۲‏/۱۳۹۸ مرجع مذکور، ۶۶۵۳ دستگاه به همراه ۵۰۰ دستگاه آمبولانس از گمرکات اجرائی ترخیص گردیده است.
  • ۱۰۴۸ دستگاه خودرو که تشریفات گمرکی آنها انجام شده و حقوق ورودی مربوطه تودیع و نسبت به صدور پروانه گمرکی نیز برای این خودروها در مهلت مقرر اقدام شده است لیکن صاحبان کالا نتوانسته اند تا تاریخ ۱۶‏/۴‏/۱۳۹۸ نسبت به خروج این خودروها از گمرک اقدام نمایند. لازم به ذکر است کلیه خودروهای موضوع این بند دارای حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند.
  • خودروهای سواری اظهار شده به گمرکات در اجرای تصویب نامه اشاره شده و اصلاحیه تصویب نامه مربوطه، که تشریفات اولیه گمرکی آنها انجام شده لیکن تا تاریخ ۱۶‏/۴‏/۱۳۹۸ منتهی به صدور پروانۀ گمرکی نگردیده، ۳۴۰ دستگاه است. کلیه خودروهای موضوع این بند دارای حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند که جهت « ترخیص » خودروهائی که تشریفات گمرکی آنها به پایان نرسیده و پروانۀ گمرکی برای آنها صادر نشده نیاز به اصلاح مصوبۀ قبلی (مصوبۀ ۱۳۷۱۶۱‏/ت۵۶۰۲۳ ه مورخ ۱۶‏/۱۰‏/۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران) جهت ترخیص این خودروها دارند.
  • در مجموع ۲۲۷ دستگاه خودرو درگمرک خرمشهر متوقف است که از این تعداد، ۷۳ دستگاه خودرو سفارش آمریکا و ۱۵۴ دستگاه خودرو،بالای ۲۵۰۰ سی سی می باشد.
  • تعداد ۱۰۴ دستگاه خودروها که قبل از صدور مصوبۀ شمارۀ ۷۰۴۴۱‏/ت۵۱۰۴۰ه مورخ ۲۳‏/۶‏/۱۳۹۳ وارد کشور شده است و دارای حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی می باشد.
  • بالغ بر ۲۵۰۰ دستگاه خودرو توسط مرجع قضایی در توقیف بوده است که تاکنون بالغ بر ۱۳۰۰ دستگاه آن رفع توقیف گردیده است و منتظر اقدام اجرایی وزارت صمت جهت انجام تشریفات قانونی می باشد که تمام خودروهای موضوع این بند دارای حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند.
  • تعداد قریب به ۱۱۰۰ دستگاه خودرو که فاقد ثبت سفارش هستند که حدود ۳۵۰ دستگاه از این خودروها دارای ثبت سفارش بوده اند که با ابلاغ تصویب نامۀ شمارۀ ۱۳۷۱۶۱‏/ت۵۶۰۲۳ ه مورخ ۱۶‏/۱۰‏/۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران و دراجرای مفاد بند (۱)تصویبنامه عنوان شده، این ثبت سفارش ها ابطال شده ولیکن صاحبان این خودروها به دلایل مختلف نتوانسته اند نسبت به اخذ مجوز ثبت سفارش جدید، اظهار خودروها به گمرکات و ترخیص کالا در مهلت مقرر در مصوبۀ اشاره شده اقدام نمایند.

از مجموع ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودروی سواری، تعداد ۷۱۵۳ دستگاه از ابتدای سال ترخیص شده و تعداد ۵۱۰۸ دستگاه ترخیص نشده اند و معطل اتخاذ تصمیم مقام عالی وزارت می باشد.

بازگشت به بخش اخبار