۱۳۹۴/۰۶/۲۵

مدارک درخواست واردات خودروی سواری

موارد توافقنامه ارایه خدمات گارانتی و وارانتی
۱-مدارک مورد نیاز برای برای واردکننده غیر نماینده که متقاضی عقد توافقنامه با شرکتهای دارای نماینده رسمی یا عاملیت فروش می‌باشد. مدارک کامل شرکت یا شخص متقاضی از جمله:
۱-۱- اصل و کپی کارت بازرگانی معتبر به نام شخص و برای اشخاص حقوقی به نام مدیرعامل
۱-۲-اصل و کپی کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
۱-۳-درج موضوع واردات خودرو بعنوان رشته فعالیت متقاضی واردات، بایستی در کارت بازرگانی قید گردیده باشد.
۱-۴- اصل و کپی گواهی ثبت‌نام ارزش افزوده در هر دوره

که از سوی مدیرعامل/ شخص متقاضی به دبیرخانه انجمن ارائه خواهد شد.

۲-فرآیند قرارداد و زمانبندی همکاری فی‌مابین واردکننده غیرنماینده و نماینده رسمی به شرح زیر خواهد بود:
۲-۱ واردکننده غیرنماینده به صورت مکتوب تقاضای خود شامل برند، مدل و تعداد مورد نیاز را به دبیرخانه انجمن واردکنندگان خودرو تحویل و نسبت به اخذ رسید اقدام خواهد نمود.
۲-۲-انجمن حداکثر ظرف یک روز کاری، مدارک متقاضی را بررسی و در صورت تکمیل موارد فوق با نامه رسمی نسبت به ارسال آن اقدام خواهد نمود.
۲-۳- نماینده رسمی موظف است ظرف حداکثر ۶ روز کاری نسبت به بررسی تقاضا و انقعاد تفاهم اقدام و به همراه رونوشتی به انجمن، نتیجه را به سازمان توسعه تجارت اعلام نماید.
تبصره: در صورت رد هرگونه تقاضا، پاسخ نمایندگی بایستی حاوی دلایل روشن و مستند به موارد مذکور در توافقنامه باشد.

۳-انجمن واردکنندگان خودرو موظف می‌باشد موارد اختلافی را به منظور رسیدگی مطابق با جزء ۱ بند (د) توافقنامه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منعکس نماید.
۴-آمار تعداد درخواست‌های واردات به تفکیک نتایج حاصله به صورت ماهانه توسط انجمن واردکنندگان خودرو تهیه و به مراجع قانونی مرتبط ارسال خواهد شد.
۵-سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فهرست‌ واحدهای مختلف موضوع این دستورالعمل را اعم از نمایندگی رسمی و واردکنندگان غیرنماینده جهت لحاظ نمودن در بررسی شرایط احراز در واردات خودرو به انجمن واردکنندگان خودرو اعلام می‌نماید.

زمان مراجعه به دفتر انجمن برای تقاضای ثبت سفارش: روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰.

بازگشت به بخش اخبار