۱۳۹۴/۰۶/۳۰

نایب رئیسی کمیسیون واردات اتاق بازرگانی به انجمن رسید

نایب رئیسی کمیسیون واردات اتاق بازرگانی به انجمن رسید

فرهاد احتشام زاد به عنوان نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، در رای گیری انتخاب مسئولان کمیسیونهای مختلف اتاق بازرگانی که با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از بازرگانان مطرح سراسر کشور و روسای اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار گردید، فرهاد احتشام زاد رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با رای قاطع حاضران به عنوان نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انتخاب گردید.

احتشام زاد در حال حاضر مدیرعامل شرکت اطلس خودرو بوده و دارای مدرک دکترای مدیریت بازرگانی و کرسی استادی دانشگاه می باشد.

بازگشت به بخش اخبار