۱۳۹۸/۱۲/۲۵

نگاهی به دو احتمال از تولید و واردات خودرو

اهم اخبار خودرویی هفته گذشته را هشدار قطعه سازان مبنی بر توقف تولید،افزایش تیراژ محصولات تجاری و احتمال آزادسازی واردات خودرو تشکیل داده اند که آنها را مرور میکنیم:بدون شک مهمترین خبر خودرویی این هفته، هشدار قطعه سازان بابت توقف تولید به دلیل مشکالت مالی و همچنین کمبود مواد اولیه و قطعات بود. آن طور که آرش محبی نژاد نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی عنوان کرد، انبارها بهدلیل شیوع ویروس کرونا و توقف پروازها از چین، از مواد اولیه موردنیاز قطعه سازان خالی شده و اگر مطالبات آنها پرداختنشود و سفارش گذاری صورت نگیرد، بعداز تعطیلات نوروز توقف حداقل دو ماههدر تولید رخ خواهد داد. از اظهارات وی مشخص شد که تامین قطعات از داخل وخارج به مشکل خورده و این موضوع جدااز مساله اصلی (کمبود نقدینگی ) ریشه دربحران ویروس کرونا نیز دارد. به هر حالشیوع این ویروس سبب اختلال در  زنجیره تامین قطعات خارجی شده، چه آنکه گفتهمیشود پروازهای مربوط به حمل قطعات از خارج به ویژه چین، فعال متوقف است.با این حال مساله اصلی، کمبود نقدینگی وپرداخت نشدن تسهیلات جدید به زنجیره خودروسازی است. منظور از این تسهیلات،همان پنج هزار میلیارد تومانی است که بامصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف اعتباری خودروسازان، قرار بود دربهمن ماه به حساب ایران خودرو و سایپا واریز شود که نشد. البته آماری که اخیرا ازسوی قطعه سازان اعلام شد، نشان میدهدروند پرداخت مطالبات آنها بهبود یافته استو باید دید آیا باز هم هشدار توقف تولیدخواهند داد؟این هفته آمار تولید خودروهای تجاریسبک و سنگین مورد بررسی قرار گرفتو مشخص شد تیراژ این محصوالت طی۱۱ ماه امسال و در مقایسه با مدت مشابهسال گذشته بالا رفته است. طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت، تا پایان بهمن امسال تنها ۶۵ هزارو ۴۸۸ دستگاه انواع محصول تجاری سبکو سنگین شامل کامیون، کشنده، اتوبوس،مینیبوس، ون و وانت توسط تجاری سازان خصوصی و همچنین شرکتهای وابسته به خودروسازان نیمه دولتی به تولید رسیده که نشان از افزایش ۱۱ درصدی دارد. در حالت تفکیکی، تا پایان بهمن امسال ۲ هزار و ۸۴۱دستگاه انواع کامیون، کامیونت و کشنده در کشور به تولید رسیده که نسبت به ۱۱ماه سال گذشته افت بیش از ۷۰ درصدی را نشان میدهد. در بخش اتوبوس اما کل تولید طی ۱۱ ماه امسال فقط ۴۶۲دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه ساگذشته افت بیش از ۱۷ درصدی را نشان میدهد. همچنین در مجموع ۸۵۰ دستگاه مینیبوس و میدل باس در کشور تا پایان بهمن به تولید رسیده که در مقایسه با ۱۱ماه سال گذشته، از افت بالغ بر ۴۷ درصدیحکایت میکند. در بخش وانت اما تا پایان بهمن امسال رشد ۳۳ درصدی در مقایسه با۱۱ ماه ۹۷ به ثبت رسیده و در مجموع ۶۱هزار و ۱۳۴ دستگاه از این محصول تولیدشده است.این هفته اما خبر رسید که احتمالدارد واردات خودرو به کشور در سال ۹۹آزاد شود. منشأ این خبر، بند الحاقیه بودجه سال ۹۹ بود که طبق آن،در سال آینده واردات خودروهای سبکو سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی،هیبریدی و ماشین آلات معدنی وراهسازی ) با ارز منشأ خارجی طبق قوانینو مقررات، مجاز اعلام شده است. هرچندلایحه بودجه ۹۹ در مجلس رد شد، اما بااصل هشتاد و پنجی شدن آن و موافقت رهبری، این لایحه جهت تایید به شوراینگهبان رفت. حال باور کلی این است کهدر صورت تایید لایحه بودجه، بند مربوطبه واردات خودرو نیز فعال و بنابراینسایت ثبت سفارش به روی واردکنندگانخودرو باز خواهد شد.این در حالی استکه فعالین واردات خودرو با توجه به سیاستهای کلی دولت، چندان امیدی به بازگشایی سایت ثبت سفارش ندارند.

بازگشت به بخش اخبار