۱۳۹۸/۱۰/۰۹

چه کسی به داد مردم خواهد رسید ؟؟؟؟؟؟

هیچ کس مسئولیت ترخیص خودروهای دپو شده را نمی پذیرد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار میکند: «هرگونه واردات و صدور مصوبه مبنی بر رفع ممنوعیت واردات باید از سوی وزیر صمت اعلام شود؛ اما وی به صراحت اعلام کرده است هرکسی ممنوعیت واردات خودرو را اعلام کرده، نسبت به اعلام آزادسازی اقدام کند.»
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از مخالفت وزیر صمت با ترخیص خودروهای دپوشده در گمرکات و همچنین پیشنهادهای وزیر اقتصاد دراین خصوص خبر میدهد و می گوید: «از پنج هزار و ۱۰۰دستگاه خودرویی که در گمرکات در انتظار ترخیص هستند، یک هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو موفق به دریافت پروانه شده و ۳۴۰ دستگاه خودرو نیز در ردیف خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی هستند که قبل از مصوبه واردات، این دسته از خودروها وارد کشور شده بودند.»
وی با اشاره بهپیشنهاد وزیر اقتصاد مبنیبر ترخیص این خودروها میافزاید: «این پیشنهاد ارتباطی با پیشنهاد چندبندی انجمن واردکنندگان خودرو ندارد زیرا پیشنهاد وزیر؛ تخلیه گمرکات از این خودروهاست که منبع درآمدی خوبی برای دولت است؛ اما انجام این وظیفه برعهده وزیر صمت است.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه برقراری تعادل در اقتصاد برعهده وزارت صمت است، اظهار میکند: «هرگونه واردات و صدور مصوبه مبنی بر رفع ممنوعیت واردات باید از سوی وزیر صمت اعلام شود؛ اما وی به صراحت اعلام کرده است هرکسی ممنوعیت واردات خودرو را اعلام کرده، نسبت به اعلام آزادسازی اقدام کند.»درهمین حال، انجمن واردکنندگان درنامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده از مجموع ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو سواری مانده در گمرک، تاکنون هفته زار و ۱۵۳ دستگاه موفق به ترخیص شده اند و پنج هزار و ۱۰۸ دستگاه دیگر، درانتظار اتخاذ تصمیمات لازم از سوی نهادهای مسئول به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
لینک خبر :

بازگشت به بخش اخبار