۱۴۰۱/۰۵/۲۰

گزارش تصویری برگزاری مجمع عادی عمومی بطور فوق العاده

پیرو درج آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن واردکنندگان خودرو ، در روزنامه دنیای خودرو به شماره ۱۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با حضور اعضای محترم انجمن و با دستور جلسه ذیل ، در مورخ دوشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران برگزار گردید :

  • استماع گزارش عملکرد هیات مدیره ، خزانه دار و بازرس در سالهای منتهی به اسفند ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ .
  • تصویب عملکرد هیات مدیره و صورتهای مالی منتهی ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ .
  • تصویب بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ .
  • تعیین و تصویب مبلغ ورودی و حق عضویت سالانه .
  • انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس .
  • سایر موارد قابل طرح که اتخاذ تصمیم در مورد آنها از اختیارات مجمع عمومی عادی است.

 

 

بازگشت به بخش اخبار