۱۳۹۸/۰۲/۲۸

اطلاعیه انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص نخریدن گواهی اسقاط

به کلیه شرکتهای واردکننده خودرو
از آنجاییکه ستاد سوخت طی برنامه ریزی خاص و خارج از حوزه قوانین و مقررات اقدام به ایجاد انحصار مطلق در بازار تامین گواهی اسقاط با الزام واردکنندگان به خرید اسقاط از اتحادیه اسقاط کنندگان خودرو کرده اند موضوع ضمن طرح با معاون پارلمانی وزیر محترم راه و همچنین کلیه نهادهای نظارتی مطرح و در دست بررسی است لذا تا اطلاع ثانوی از خرید هرگونه گواهی اسقاط از بازار انحصاری خودداری فرمایید
مراتب در اسرع وقت به آگاهی خواهد رسید
انجمن واردکنندگان خودرو ایران

بازگشت به بخش اخبار