۱۳۹۸/۰۲/۱۶

نابودی تدریجی میلیاردها تومان سرمایه در گمرکات کشور  

به گزارش مجله خبری عصر اعتدال مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودروی ایران گفت: نزدیک به ۱۵ هزار خودرو در گمرکات کشور در حال خاک خوردن هستند و از ورودشان به کشور جلوگیری میشود. وی اضافه کرد: دولت در دیماه سال قبل بابت رفع انسداد این خودرو ها مصوبه ای صادر کرد اما تا به […]

نابودی تدریجی میلیاردها تومان سرمایه در گمرکات کشور

به گزارش مجله خبری عصر اعتدال مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودروی ایران گفت: نزدیک به ۱۵ هزار خودرو در گمرکات کشور در حال خاک خوردن هستند و از ورودشان به کشور جلوگیری میشود.

وی اضافه کرد: دولت در دیماه سال قبل بابت رفع انسداد این خودرو ها مصوبه ای صادر کرد اما تا به امروز فقط کمتر از هزار دستگاه خودرو ترخیص شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: اعتبار این مصوبه چهار ماهه تا ۲ روز دیگر به پایان میرسد اما دلیل درست اجرا نشدن آن عدم هماهنگی لازم بین بانک مرکزی و گمرکات کشور و دستگاه های دولت است

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در گذشته افراد شاغل در این زمینه حدود ۱۵ هزار نفر بودند اما در این شرایط این رقم به کمتر از ۳ هزار نفر رسیده و در مقابل بیش از یک سال و نیم است که خودروی بیش از ۱۵ هزار نفر مشتری در گمرکات کشور در زیر آفتاب در حال نابودی تدریجی میباشد

دادفر ادامه داد: نخستین گلوگاه در وزارت صنعت بود، به طوری که این وزارتخانه تا ۱۸ فروردین ماه امسال اصلا موضوع تخصیص ثبت سفارش این خودروها را عملیاتی نکرده بود و از ۱۰ روز پیش تاکنون پای کار آمده و شناسایی مشکلات را آغاز کرده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در نهایت، تسریع در رسیدگی به پرونده های واردکنندگان خودرو را خواستار شد و گفت: واردکنندگان به علت یک تصمیم نادرست و یک شبه دچار مشکل شدند، بنابراین خواهان آن هستیم که دستگاه قضا مسائل را با دید علت و معلولی ببیند.

منبع: عصر اعتدال

 

|

بازگشت به بخش اخبار