۱۳۹۷/۰۵/۲۸

طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو از دستور هفتگی مجلس خارج و به هفته آینده موکول شد

طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو از دستور هفتگی مجلس خارج و به هفته آینده موکول شد

 

مقرر بود گزارش کمیسیون صنایع، معادن مجلس شورای اسلامی طی هفته آتی در خصوص طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن علنی قرائت شود که این موضوع به هفته آینده موکول شد.

PHOTO-2018-08-19-12-53-02

PHOTO-2018-08-19-12-53-03

PHOTO-2018-08-19-12-53-03(1)

PHOTO-2018-08-19-12-53-03(2)PHOTO-2018-08-19-12-53-02(1)

بازگشت به بخش اخبار