۱۳۹۷/۰۳/۲۱

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مطرح کرد: تکرار دوباره تاریخ واردات خودرو پس از ۱۸ سال

تاریخ واردات و تولید در صنعت خودرو ایران همانند ۱۸ سال گذشته است و در این سال‌ها، تغییر چندانی نداشته‌ایم. دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو در گفت‌وگو با خودروکار با اشاره به گزارشی منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۹ و متعلق به ۱۸ سال گذشته اظهار کرد: از همان سال هم بر سر واردات خودرو موافقان و مخالفان متعددی نظرخواهی می‌کردند و همین موضوعات امروز در آن زمان نیز مورد بحث بوده است.
مهدی دادفر ادامه داد: همان زمان نیز عده ای موافق آزادسازی و عده‌ای مخالف آزادسازی واردات خودرو بودند و دلایل آن نیز همچون امروز بوده است. چرا که برخی بر این باور بودند که واردات خودرو عامل مخرب نیست، بلکه نیروی محرک صادرات است و برخی دیگر بر این باور بودند با افزایش واردات خودرو، ارز زیادی از کشور خارج می‌شود. دادفر تصریح کرد: با اشاره به گزارش منتشر شده در سال ۷۹‌، برخی موافقان واردات خودرو بر این باور بودند که نه تنها واردات خودرو قیمت‌ها را کنترل می‌کند، بلکه تحریک خودروسازان را در پی دارد و دلایل آن نیز نبود کیفیت بوده است. حال به نظر بنده این صحبت‌ها در سال‌های اخیر و اکنون نیز نظرات موافقان همین است و بازهم هیچ تغییری در تصمیم گیری‌ها صورت نگرفته است. او با بررسی گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۷۹  و تکرار نظرات دولتی و بخش خصوصی بر سر واردات خودرو و در مقابل تشویق خودروسازان داخلی بیان کرد: وقتی این گزارش بررسی می‌شود، تنها تکرار دوباره تاریخ صنعت خودرو را تداعی می‌کند. به گفته دادفر، بر اساس گزارش موجود، در آن سال‌ها خودروسازی داخلی کیفیت نداشته، قیمت‌ها بالا بوده، تامین نیازهای داخلی مناسب نبوده، دانش فنی به روز نبوده، بنیه مالی قوی برای صنعت خودروسازی وجود نداشته است و اکنون نیز همه این شرایط هم وجود دارد. در صنعت خودروسازی در این سال‌ها تغییر چندانی صورت نگرفته است، با این تفاوت که امروز زیان‌های مالی خودروسازان داخلی نیز انباشت شده است. دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با اشاره به استدلا‌ل‌های مخالفین واردات خودرو طی دهه ۷۰، اظهار کرد: در آن زمان مخالفین بر این باور بودند که اکنون صنعت خودرو در حال گذار از دوره انتقالی و در حال به ثمر رساندن فرآیندهایی است  که دلالت بر تولید اساسی در صنعت خودرو دارد، چرا که  این صنعت نه تنها ایجاد اشتغال می‌کند، بلکه در سایر صنایع وابسته به خودروسازی نیز فرصت‌های شغلی می‌آفریند. این صحبت‌ها اما اکنون نیز مطرح است. به گونه‌ای که در گزارش ذکر شده وجود ۴۰۰ هزار شغل مستقیم فعال و ۳۰۰ هزار شغل غیر مستقیم در رابطه با خودروسازی عنوان می‌شد و اکنون با گذشت حدود بیست سال نیز هنوز هم همین ارقام ذکر می‌شود.
به گفته دادفر، از جمله مخالفت‌های دیگر با واردات خودرو در دهه ۷۰ خروج ارز زیاد از کشور بود که اکنون نیز همین بهانه روی میز است. او تاکید کرد: یکی دیگر از عوامل مهم در گزارش مذکور، موضوع  افزایش قیمت خودرو است که اینگونه بیان شده است؛ یکی از مهمترین عواقب نامطلوب بازار انحصاری این است که تولید کننده با کاهش تولید و اشتغال قیمت محصولش را را افزایش می‌دهد که اکنون نیز در سال ۹۷ همین روال پیش گرفته می‌شود به گونه ای که تولید کننده با عدم مدیریت و افزایش هزینه‌های غیر ضروری قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و دولت نیز از خودروسازانش حمایت می‌کند.
دادفر با بیان نتیجه گیری از گزارش حدود بیست سال گذشته و وضعیت امروز صنعت خودرو و واردات آن در کشور اظهار کرد: در صنعتی که سال‌ها بر سر یک نقطعه هستیم و در حدود بیست سال تغییر اساسی در تصمیم گیری‌ها و برنامه‌ها صورت نگرفته است و سالانه میانگین پنج درصد هم به محصولات تولیدی افزوده شده است، نمی‌توان توقع تغییر داشت. دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو تاکید کرد: اکنون باید بدانیم که سال‌ها پیش کجا ایستاده بودیم و اکنون صنایع ما متعلق به چه جایگاهی است تا توانایی‌ها و ضعف‌ها به خوبی سنجیده شود،‌ چرا که واردات خودرو طی ماه‌های اخیر روند کاهشی به خود گرفته است؛ بدین صورت که از ابتدای سال تا پایان اریبهشت ماه کمتر از دو هزار دستگاه خودرو وارد شده است و این یعنی واردات خودرو تعطیل است.

بازگشت به بخش اخبار