۱۳۹۶/۰۹/۰۵

روی قول فرانسوی ها حساب کرده‌ایم

 هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو در خصوص تضمین قرارداد پژو و با ایران عنوان کرد: روی قول فرانسوی ها حساب کرده‌ایم

 

تحریم‌هایی که به وجود آمده تاثیری در قرارداد ایران و پژو ندارد و مدیرعامل پژو سیتروئن ۲ هفته پیش در مصاحبه ای این موضوع را عنوان کرده است

 

ایشان با اشاره به اظهارات رئیس جمهور فرانسه مبنی بر پیروی از آمریکایی‌ها در اعمال تحریم‌ها علیه ایران، گفت:

تحریم‌هایی که به وجود آمده تاثیری در قرارداد ایران و پژو ندارد و مدیرعامل پژو سیتروئن ۲ هفته پیش در مصاحبه‌ای این موضوع را عنوان کرده است.

وی با بیان اینکه قرارداد ایران خودرو و پژو بر اساس همان قول و قرارها در قرارداد پیش می‌رود،

تصریح کرد: اعمال تحریم‌ها علیه ایران تاثیری بر قرارداد ایران خودرو و پژو ندارد. /پردیس خودرو

بازگشت به بخش اخبار