۱۳۹۷/۱۲/۲۲

با نامه دفتر واردات گمرک روی داد/ خودروهای وارداتی در یک قدمی ترخیص

عصر خودرو- پیرو ابهامات گمرکات اجرایی در خصوص ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات سراسر کشور، دفتر واردات گمرک ایران به سوالات و ابهامات مختلف از سوی گمرکات اجرایی پاسخ داد.

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، پیرو ابهامات گمرکات اجرایی در خصوص ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات سراسر کشور و استفسار از از گمرک ستادی در رابطه با مصوبه هییت وزیران و دستورالعمل موضوع ماده ۷ دستورالعمل مصوبه موصوف ،دفتر واردات گمرک ایران به سوالات و ابهامات مختلف از سوی گمرکات اجرایی پاسخ داد و بنظر می رسد مشکل عدم ترخیص خودروها مرتفع گردید و گمرکات با رعایت مسائل مطروحه در نامه مذکور می بایست در اسرع وقت نسبت به ترخیص خودروهای دپو شده اقدام نمایند.

بازگشت به بخش اخبار