۱۳۹۶/۰۷/۰۱

پاسخ رسمی انجمن در خصوص متن منتشره در رسانه ها در خصوص واردات خودرو

پاسخ رسمی انجمن در خصوص متن منتشره در رسانه ها در خصوص واردات خودرو:

**با توجه به صراحت ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تاکید مجدد آقای جهانگیری در اسفند ماه ٩۵ مبنی بر ضرورت أخذ نظر تشکلها پیش از تدوین مقررات توسط أرکان دولت، تا امروز انجمن از وجود رسمی چنین مصوبه ای بی اطلاع می باشد و از سوی دیگر نقض قوانین کشوری و عدم توجه به دستور مجدد آقای جهانگیری توسط وزرا دولت دوازدهم که دولت تدبیر و امید است دور از ذهن است.**

بازگشت به بخش اخبار