۱۳۹۷/۱۱/۱۵

سامانه جامع تجارت

بسم الله الرحمن الرحیم
اطلاعیه
 قابل توجه بازرگانان متقاضی واردات تعرفه‌های خودرویی
پیرو تصویب‌نامه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ «در ارتباط با خودروهای وارد شده به اماکن گمرکی قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، برای پرونده های با تعرفه های خودرویی با قبض انبارهای قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶، در فیلد «تامین ارز» گزینه  بند ۹ ماده ۳۸- قبض انبارهای خودرویی قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ به استناد تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت ۵۶۰۲۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ اضافه شده است.
بازرگانانی که متقاضی واردات تعرفه های خودرویی با قبض انبار قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هستند، باتوجه به وضعیت ثبت سفارش، طبق روال زیر در سامانه جامع اقدام کنند:
۱ بازرگانانی که پرونده هایشان قبلا به روش بانکی ثبت سفارش شده است:
 این پرونده ها بایستی ویرایش شده و بازرگانان در صفحه “کالاهای پرونده”، کالای خود را ویرایش و شماره قبض انبار و تاریخ صدور آن را بدون هیچ کاراکتر میانی (مثل ۱۳۹۷۰۵۱۵) وارد کنند و سپس ویرایش خود را نهایی کنند.
۲ بازرگانانی که قصد دارند پرونده جدید ثبت کنند:
 این بازرگانان باید در هنگام ثبت پرونده جدید و در صفحه «مالی و بانکی» نوع عملیات ارزی را “بدون انتقال ارز” انتخاب کرده و پس از آن در فیلد تامین ارز، گزینه «بند ۹ ماده ۳۸-قبض انبارهای خودرویی قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ به استناد تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت ۵۶۰۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶» را انتخاب کنند. سپس در فیلدهای ظاهر شده، شماره قبض انبار و تاریخ  آن را وارد کنند. سپس با انتخاب کلید “افزودن به لیست قبوض انبار” و پس از افزوده شدن قبض مورد نظر به لیست، روال معمول ثبت پرونده را طی کنند.
سامانه جامع تجارت

بازگشت به بخش اخبار