۱۳۹۵/۰۴/۲۸

مدارک لازم جهت درخواست عودت وجه قرارداد گارانتی خودروهای وارداتی

 

مدارک لازم جهت درخواست عودت وجه به نمایندگی‌ها:

اصل نامه درخواست عودت به انجمن بر روی سربرگ شرکت با مهر و امضاء که حاوی اطلاعات زیر باشد:

۱- شماره و تاریخ قرارداد با نمایندگی مربوطه.

۲-شماره درخواست و شماره مجوز ۸ رقمی (در صورت عدم دریافت کد ۸ رقمی شماره درخواست ذکر شود).

۳-شماره پروفرم مربوط به قرارداد.

۴- خودروهای موجود در پروفرم به تفکیک نام و تعداد به صورت جدول (کل/ استفاده شده/ مانده) ذکر شود.

۵-اصل یک فقره قرارداد مربوطه (نسخه مشتری).

۶- سپس نسبت به ابطال مجوز در صفحه خود اقدام نمایید و پرینت از ابطال خود را ضمیمه پرونده ارسالی به انجمن نمایید.

 

 

 

بازگشت به بخش اخبار