۱۳۹۳/۱۰/۲۳

خلاصه آمار واردات خودروهای سواری

واردات خودرو در 8 ماهه سال 93 منتشر شد ،در اين گزارش تغييرات ماه به ماه تعداد كل واردات و ارزش دلاري خودروهاي سواري نسبت به ماه مشابه سال قبل مورد بررسي قرار گرفته است و در دومين گزارش 10 مدل خودرو با بيشترين تعداد واردات طي هفت ماه ابتدايي سالجاري آورده شده اند.

ادامه مطلب