۱۳۹۴/۰۵/۱۳

اصلاحیه ارزش خودروهای HYUNDAI سال ۲۰۱۵

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع:اصلاحیه ارزش خودروهای HYUNDAI سال ۲۰۱۵
با سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ۱۱۱۷۲/۴۹۰۲/۲۰۶/۲۴/۲۱ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۳ ودر اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۳۸ مورخ ۱۳/۳/۹۳ کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت ، معدن ، تجارت به پیوست یک برگ ارزش اصلاحیه انواع مدل سواریهای HYUNDAI سال ۲۰۱۵ ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت آسان موتور ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری خودروهای سواری وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش

دانلود فایلهای ضمیمه

نام فایل : اصلاحيه ارزش خودروهاي HYUNDAI سال 2015

دانلود کاتالوگ