موضوع فعالیت

 • ساماندهی امور مربوط به واردات خودرو و حفظ منافع و نظم و فراهم کردن امکان بهره‌برداری بیشتر از سرمایه‌گذاری.
 • استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست‌اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد.
 • حمایت از بهبود فضای کسب و کار در این خصوص و پاسخگویی به مشکلات و نارسائیها در چهارچوب قوانین موضوعه کشور.
 • دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء.

 

اهداف انجمن

 • تلاش برای ساماندهی امور واردات خودرو و خدمات مربوطه.
 • کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت و بازارهای مصرف برای عرضه به اعضاء.
 • مشارکت گروهی در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیریها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با واردات خودرو و خدمات مربوطه.
 • ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه‌های مرتبط با اهداف و وظایف انجمن، و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه.

 

حوزه فعالیت

حوزه فعالیت انجمن سراسر کشور ایران و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری ایران است.

 

عضویت و شرایط آن

کلیه فعالین در عرصه موضوع قعالیت انجمن با داشتن شرایط زیر میتوانند به عضویت انجمن درآیند:

 • داشتن کارت اعتباری ایرانی.
 • دارا بودن کارت بازرگانی معتبر و مرتبط در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی کشور.
 • دارا بودن اسناد مثبته گمرکی که گویای فعل واردات خودرو باشد.
 • دارا بودن گواهی فعالیت به عنوان نماینده رسمی واردات خودرو برند مشخص از وزارت صنعت و معدن و تجارت.
 • پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه.
 • مجوز فعالیت در مناطق آزاد کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس شرایط جاری در هر منطقه مورد فعالیت ایشان.
 • پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه.

 

اعضای اصلی هیئت مدیره

 • کوروش مرشد سلوک – رییس هیات مدیره
 • هادی سلیمانی ملکان – نایب رییس اول هیات مدیره
 • آیدین فضلعلی – نایب رییس دوم هیات مدیره
 • اسپندارمز بلورچی – دبیر و عضو هیات مدیره
 • مصطفی خدری – خزانه دار و عضو هیات مدیره
 • محمدرضا ابدطلب – عضو هیات مدیره
 • مسعود شریفی خانکهدانی – عضو هیات مدیره

 

اعضای علی‌البدل هیئت مدیره

 • رضا زهره
 • غلامرضا مزینانی

 

بازرس اصلی

 • موسسه حسابرسی بهمند

 

بازرس علی‌البدل

 • محمدرضا بالی چلندر

 

ورودی سال ۹۹

 • پانصد میلیون ریال

 

حق عضویت سالانه سال ۹۹

 • پانصد میلیون ریال