چرا شرکت‌های دولتی بعد از واگذاری به مشکل می‌خورند؟
نحوه واگذاری برخی شرکت های دولتی طی ماه های گذشته به چالشی بزرگ برای سازمان خصوصی سازی تبدیل شد.
https://t.me/IranAIAssoication
علی‌اشرف پوری‌حسینی در کافه خبر خبرآنلاین ضمن تشریح نحوه حمایت دولت از شرکت های دولتی پیش و بعد از واگذاری، در خصوص دو شرکت ایران خودرو و سایپا گفت: اگر این دو شرکت هم واگذار شوند با وجود اینکه در حال حاضر سرپا و فعال هستند قطعا بعد از واگذاری با مشکل مواجه خواهند شد.